Victoria Group, lider agroindustrije Srbije i jedan od najvećih prerađivača, izvoznika i poslodavaca u regionu, je poslovni koncern od deset kompanija članica

Formular za kandidate

Molimo Vas da popunite sva polja označena zvezdicom ( * ) jer su obavezna.

Molimo kandidate da prilikom apliciranja kroz online formular u poljima predviđenim za unos radnog iskustva ne koriste opciju copy-paste iz svojih biografija kako bi se izbegle eventualne sistemske greške.


Osnovni podaci

Ime: *

Prezime: *

Pol: Muški Ženski

Datum rođenja:

Telefon: /

Mobilni telefon: / *

El. adresa: *

Vaš trenutni status: *

Vozačka dozvola: A: B: C: D: E:

Da li ste aktivan vozač: *

Mobilnost: *

Priložite Vašu fotografiju (do 1000 kB):
Predati dokument (fajl):
Adresa

Ulica:

Broj:

Grad: *

Poštanski broj:

Opština: *

Region:

Država: *Obrazovanje

Zanimanje: *

Stručna sprema: *

Naziv obrazovne institucije u kojoj ste stekli najvišu kvalifikaciju: *

Smer: *

Mesto škole:

Godina početka:
Godina završetka:

Prosek:


Radno iskustvo (počevši od najskorijeg)

Početak:


Kraj:


Naziv firme:
*


Naziv pozicije:
*


Opis poslova i odgovornosti:


Početak:

Kraj:


Naziv firme:Naziv pozicije:Opis poslova i odgovornosti:


Početak:

Kraj:


Naziv firme:Naziv pozicije:Opis poslova i odgovornosti:


Početak:

Kraj:


Naziv firme:Naziv pozicije:Opis poslova i odgovornosti:Priložite Vašu radnu biografiju (CV) (do 1000 kB):
*
Predati dokument (fajl):


Sektor: *Dodatna pitanja:

Strani jezici - molimo Vas da označite jezik i nivo poznavanja. Da ubacite vise odgovora kliknite na 'Dodaj odgovor':
Dodaj odgovor

Poznavanje rada na računaru:
Dodaj odgovor

Zainteresovan /a sam za rad u Vašoj članici: *:
Dodaj odgovor

Da li imate minimum 2 godine radnog iskustva u struci?


Da li ste zainteresovani za volonterski/pripravnički rad?


Saglasnost kandidata

Podnošenjem ove prijave izjavljujem da sam saglasan/na da se moji lični podaci koriste isključivo u svrhu regrutacije i selekcije kandidata za otvorena radna mesta u Victoria Group AD. Victoria Group AD će preduzeti sve neophodne mere za zaštitu navedenih podataka, isti će se tretirati kao poverljivi i neće biti dostupni trećim licima.


Sigurnosni kod (upišite 5 cifara koje vidite pored polja):