Victoria Group, lider agroindustrije Srbije i jedan od najvećih prerađivača, izvoznika i poslodavaca u regionu, je poslovni koncern od deset kompanija članica

„Victoria Group“ AD                  

Bulevar Mihajla Pupina 115 b   

11070 Novi Beograd   

 

Ogranak u Novom Sadu

Hajduk Veljkova 11, p fah 41                    

21112 Novi Sad

 

Web: www.victoriagroup.rs

Kontakt tel:  021/4895-441

                     011/3532-311