Detailed description / Detaljan opis

Here you can see a detailed description of the position / Ovde možete videti detaljan opis pozicije

Position / Pozicija: Tehničar za implementaciju pasivne optičke mreže/Passive Network implementation Technician
Department / Sektor: Direkcija za pasivne opticke mreze i pristupne siteme
Location / Lokacija: Hrvatska / Croatia
Application deadline / Rok za prijavu: 31.10.2021
 

Tvrtka Roaming Networks je jedan od vodećih sistem integratora u ICT industriji  u regiji Balkana, sa sjedištem u Srbiji. Pružamo profesionalne usluge konzaltinga, projektiranja, implementacije, integracije i održavanja u područjima radio komunikacija, pasivnih optičkih mreža i pristupnih sistema, IKT infrastrukture i Data centara, Sistema tehničke zaštite i automatskog upravljanja. Tijekom prethodnih godina izgradili smo jako prisustvo u regiji Balkana, u Austriji, Njemačkoj, Norveškoj i SAD-u. Roaming Networks ima preko 850 zaposlenih. Partnerski surađujemo sa 15 svjetskih kompanija. Kroz stabilan rast i razvoj težimo proširenju poslovanja na nova tržišta Europe i Amerike.

U skladu s konstantnim rastom i razvojem tražimo osobu na poziciji:

 


         Tehničar za implementaciju pasivne optičke mreže

 Hrvatska (Zagreb, Rijeka)


Opis posla:

 • Radovi na ugradnji podzemnih i nadzemnih optičkih kablova prema projektnoj dokumentaciji
 • Rad na završavanju optičkih kablova i izradi nastavaka na istim prema projektnoj dokumentaciji
 • Ispitivanje i umeravanje izgrađenih spojnih puteva i mreža
 • Redovno održavanje, servisiranje  i opravke mreža i spojnih puteva u garancijskom roku, kao i mreža i spojnih puteva korisnika sa kojima su sklopljeni ugovori za održavanje                                                                                
 • Utvrđivanje kvara na pasvinim optičkim mrežama i spojnim putevima
 • Na osnovu utvrđenih kvarova i otvorenog radnog naloga, vrši neophodne popravke uz vođenje uredne evidencije o utrošenim materijalu i izvedenim radovima

 

 Uvjeti:

 • III stupanj stručne spreme (tehničko usmjerenje)
 • Minimum jednu godina radnog iskustva na sličnim pozicijama
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Osnovno znanje engleskog jezika


Šta nudimo:

 • Mogućnost rada u inozemstvu (9 tržišta u regiji,  Europi i Americi)
 • Novčana potpora za rođenje djeteta
 • Novčana potpora za sklapanje braka
 • Mogućnosti za osobni razvoj i napredovanje, obuke za zaposlenike
 • Rad na izazovnim projektima s najnovijim tehnologijama
 • Razne team building aktivnosti

 

Postanite dio našeg tima!

 


 

Roaming Networks is one of the leading system integration companies in the ICT field in the Balkan region with company HQ in Serbia. We provide professional consulting, design, implementation, integration and maintenance services in the fields of radio communications, passive optical networks and access systems, ICT infrastructure and data centers, life safety, security, automation and building management systems, e - Mobility and Solar Power Plants. In recent years we have built a strong presence in the Balkan region, Austria, Germany, Norway and the US. As our business has grown, so has our team: at the end of 2013 the Roaming Networks Group employed 61 staff; in 2015 this increased to 243 and today we number more than 850 employees. Our revenues have increased more than tenfold over the past three years. We have partnership with 15 global firms. By steadily developing and growing we strive to expand into new markets in Europe and USA.

In accordance with the constant growth and development, we are looking for a person for the position:

 


Passive Network Implementation Technician

Croatia (Zagreb, Rijeka)Job description:

 • Works on installation of underground and overhead optical cables according to project documentation
 • Work on finishing optical cables and making extensions on the same according to the project documentation
 • Testing and calibration of constructed connecting roads and networks
 • Regular maintenance, servicing and repairs of networks and connecting roads within the warranty period, as well as networks and connecting roads of users 
 • Fault finding on passive optical networks and connecting roads
 • Based on the identified failures and the open work order, performs the necessary repairs while keeping proper records of materials used and work performed


Requirements:

 • III professional qualification degree (technical orientation)
 • Minimum one year of work experience in similar positions
 • Category B driver's license
 • Basic knowledge of English language

 

What we offer:

 • Opportunity to work abroad (9 markets in the region, Europe and America)
 • Bonuses for wedding and childbirth
 • Opportunities for personal development and advancement, training for employees
 • Work on challenging projects with the latest technologies
 • Various team building activities


Join our team!

 

 

 Apply / Prijava >>