Detailed description / Detaljan opis

Here you can see a detailed description of the position / Ovde možete videti detaljan opis pozicije

Position / Pozicija: Voditelj projekta za implementaciju pasivne optičke mreže / PON Implementation Project Manager
Department / Sektor: Pasivne optičke mreže
Location / Lokacija: Hrvatska / Croatia
Application deadline / Rok za prijavu: 31.10.2021
 

Tvrtka Roaming Networks je jedan od vodećih sistem integratora u ICT industriji u regiji Balkana, sa sjedištem u Srbiji. Pružamo profesionalne usluge konzaltinga, projektiranja, implementacije, integracije i održavanja u područjima radio komunikacija, pasivnih optičkih mreža i pristupnih sistema, IKT infrastrukture i Data Centara, Sistema tehničke zaštite i automatskog upravljanja. Tijekom prethodnih godina izgradili smo jako prisustvo u regiji Balkana, u Austriji, Njemačkoj, Norveškoj i SAD-u. Roaming Networks ima preko 850 zaposlenih. Partnerski surađujemo sa 15 svjetskih kompanija. Kroz stabilan rast i razvoj težimo proširenju poslovanja na nova tržišta Europe i Amerike.

U skladu s konstantnim rastom i razvojem tražimo osobu na poziciji:

 

Voditelj projekata za implementaciju pasivne optičke mreže

Hrvatska (Zagreb, Rijeka)

 

Opis posla:

 • Upravljanje projektima gradnje pasivnih optičkih mreža
 • Kontrola kvalitete izvedenih radova tijekom izgradnje pasivnih optičkih mreža
 • Planiranje proračuna projekta
 • Izrada plana rada u fazi provedbe projekta
 • Kontrola rezultata rada, izvršenja i proračuna projekta
 • Redovito tjedno i mjesečno izvještavanje o statusu projekta
 • Koordinacija i planiranje resursa u fazi provedbe projekta
 • Sudjeluje u razvoju velikih projekata
 • Planiranje i zakazivanje rokova projekta
 • Koordinacija i upravljanje projektnim timom
 • Osiguranje kvalitete izvedenih radova
 • Kontrola kvalitete izvedenih radova u skladu sa zahtjevima naručitelja

 

Zahtjevi:

 • Visoko ili više obrazovanje tehničke orijentacije, VI ili VII stupanj
 • Najmanje jedna godina radnog iskustva na istim i sličnim poslovima ili ekvivalentna kombinacija znanja i obrazovanja
 • Obuka za upravljanje projektima
 • Poželjni certifikat voditelja projekta (PMI, IPMA, PRINCE 2 ili ekvivalent)
 • Izražene menadžerske, organizacijske i komunikacijske vještine
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Aktivno znanje engleskog jezika

 

Što nudimo:

 • Mogućnost rada u inozemstvu (9 tržišta u regiji,  Europi i Americi)
 • Novčana potpora za rođenje djeteta
 • Novčana potpora za sklapanje braka
 • Mogućnosti za osobni razvoj i napredovanje, obuke za zaposlenike
 • Rad na izazovnim projektima s najnovijim tehnologijama
 • Razne team building aktivnosti

 

Pridružite se našem timu!

 

 

 

Roaming Networks is one of the leading system integration companies in the ICT field in the Balkan region with company HQ in Serbia. We provide professional consulting, design, implementation, integration and maintenance services in the fields of radio communications, passive optical networks and access systems, ICT infrastructure and data centers, life safety, security, automation and building management systems, e - Mobility and Solar Power Plants. In recent years we have built a strong presence in the Balkan region, Austria, Germany, Norway and the US. As our business has grown, so has our team: at the end of 2013 the Roaming Networks Group employed 61 staff; in 2015 this increased to 243 and today we number more than 850 employees. Our revenues have increased more than tenfold over the past three years. We have partnership with 15 global firms. By steadily developing and growing we strive to expand into new markets in Europe and USA.

In accordance with the constant growth and development, we are looking for a person for the position:

 

Passive Optical Network Implementation Project Manager

Croatia (Zagreb, Rijeka)

 

Job description:

 • Management of passive optical network construction projects
 • Quality control of performed works during the construction of passive optical networks
 • Project budget planning
 • Development of a work plan during the project implementation phase
 • Control of work results, execution and project budget
 • Regular weekly and monthly reporting on project status
 • Coordination and resource planning in the project implementation phase
 • Participates in the development of large projects
 • Planning and scheduling project deadlines
 • Coordination and management of the project team
 • Quality assurance of performed works
 • Quality control of performed works in accordance with the requirements of the client

 

Requirements:

 • Higher education or university degree of technical orientation, VI or VII degree
 • At least one year of work experience in the same and similar jobs or an equivalent combination of knowledge and education
 • Project Management Training
 • Desirable project manager certificate (PMI, IPMA, PRINCE 2 or equivalent)
 • Pronounced managerial, organizational and communication skills
 • Category B driver's license
 • Active knowledge of English

 

What we offer:

 • Opportunity to work abroad (9 markets in the region, Europe and America)
 • Bonuses for wedding and childbirth
 • Opportunities for personal development and advancement, training for employees
 • Work on challenging projects with the latest technologies
 • Various team building activities

 

 

Join our team!Apply / Prijava >>