Opis pozicije

Ovde možete videti detaljan opis pozicije.

Pozicija: Analitičar za operativne rizike
Sektor: Sektor za upravljanje rizicima
Lokacija: Beograd
Ističe: 09.03.2018
 

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

Ukoliko želite da radite u dinamičnom okruženju, da steknete i primenite znanja iz različitih bankarskih oblasti, i budete deo tima sposobnih i kreativnih ljudi sa kojima ćete podeliti nove ideje i entuzijazam, a sve u cilju kontinuiranog razvoja i rasta jedne od vodećih banaka u regionu i uz vaš lični napredak i razvoj, prijavite se za otvoreno radno mesto:

Analitičar za operativne rizike

Dužnosti i odgovornosti koje ovaj posao donosi:

 • Upravljanje operativnim rizikom, kao i unapređenje sistema upravljanja rizicima i predloganje mera i limita za ublažavanje izloženosti operativnom riziku na nivou Banke i bankarske Grupe;
 • Razvoj i unapređenje modela i metodologija upravljanja operativnim rizikom;
 • Vođenje baze operativnih rizika;
 • Sprovođenje obuka o operativnim rizicima zaduženim i odgovornim licima;
 • Sprovođenje procesa samoprocene, scenario analize i stres testova;
 • Praćenje ključnih indikatora rizika;
 • Obavljanje poslova vezanih za poveravanje aktivnosti trećim licima iz nadležnosti Odeljenja;
 • Proces ublažavanja izloženosti operativnom riziku;
 • Eksterno izveštavanje, kao i interno izveštavanje svih nivoa menadžmenta uz kontrolu i analizu izveštaja;
 • ICAAP proces;
 • Identifikaciju i analizu faktora rizika i predikciju njihovog nastanka i očekivanih trendova;
 • Implementacija novih metoda i sistema rada u upravljanju operativnim rizikom;
 • Davanje mišljenja vezano za uvođenje novih proizvoda i modifikaciju postojećih proizvoda Banke i subsidijara; 
 • Definisanje i unapređenje politika, procedura i ostalih dokumenata na nivou Banke i bankarske Grupe;

Nama je važno da imate:

 • Fakultet prirodno - tehničkog ili ekonomskog usmerenja;               
 • Minimum 1 godina na poslovima iz oblasti bankarstva ili sličnim poslovima;
 • Dobro poznavanje engleskog jezika;
 • Rad u MS Office, kao i drugim softverskim alatima;
 • Dobro poznavanje poslovnih procesa, inicijativa i kreativno razmišljanje, poslovnost, motivisanost i timski rad, orjentisanost cilju, analitičke sposobnosti, preciznost, samostalnost u radu, veština komunikacije;

Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene uslove, a uz to volite izazov i raznovrsnost posla, imate viziju i spremni ste za donošenje odluka i preuzimanje odgovornosti, te realizaciju kompleksnih zahteva iz oblasti upravljanja rizicima, prijavite se putem linka na našem sajtu.

Za sva dodatna pitanja kontakt telefoni su: 3080-323, 3080-489, 3080-309

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Rok za prijavljivanje: 19.03.2018. godine.Prijava >>