Opis pozicije

Ovde možete videti detaljan opis pozicije.

Pozicija: Specijalista/Analitičar u Odeljenju risk controllinga
Sektor: Sektor za upravljanje rizicima
Lokacija: Beograd
Ističe: 09.03.2018
 

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

Ukoliko želite da radite u dinamičnom okruženju, da steknete i primenite znanja iz različitih bankarskih oblasti, i budete deo tima sposobnih i kreativnih ljudi sa kojima ćete podeliti nove ideje i entuzijazam, a sve u cilju kontinuiranog razvoja i rasta jedne od vodećih banaka u regionu i uz vaš lični napredak i razvoj, prijavite se za otvoreno radno mesto:

Specijalista/Analitičar u Odeljenju risk controllinga

Dužnosti i odgovornosti koje ovaj posao donosi:

 • Praćenje izloženosti kreditnom riziku na nivou banke i bankarske Grupe;
 • Samostalna izrada izveštaja za menadžment banke (analiza portfolija banke i svih elemenata koji su bitni sa stanovišta kreditnog rizika);
 • Samostalna analiza kolaterala sa aspekta uticaja na kreditni rizik;
 • Provera obračun klasifikacije dužnika i plasmana u skaldu sa Odlukom o klasifikaciji NBS;
 • Provera obračuna obezvređenja i unapređenje metodologije u skladu sa IFRS9 standardom;
 • Izrada metodologija i procedura iz oblasti upravljanja kreditnim rizikom na nivou Banke i bankarske Grupe;
 • Implementacija metodologija i procedura u saradnji sa Sektorom IT;
 • Implementacija inernih limita Banke i bankarske Grupe;
 • Praćenje izmena regulativnog okvira i obračunava efekete primene istih na poslovanje Banke
 • Izrada mišljenje za uvođenje novih proizvoda ili modifikacije postojećih sa aspekta  kreditnog rizika;
 • Praćenje rada subsidijara;
 • Učestvovanje u izradi biznis plana sa aspekta planiranja veličina za koje je odgovorno Odeljenje risk controllinga (ispravke vrednosti, rezerve, % NPL, pokrivenost NPL ispravkama vrednosti);
 • Učestvovanje na projektima u okviru nadležnosti Odeljenja risk controllinga.

Nama je važno da imate:

 • VSS (VII stepen) ekonomskog usmerenja;
 • Minimum 1, odnosno 3 godine radnog iskustva na sličnim ili istim poslovima;
 • Odlično poznavanje rada na računaru (Exel, Word, Power Point);
 • Dobro poznavanje engleskog jezika
 • Inicijativu i kreativno razmišljanje, samostalnost u radu, timski rad.

Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene uslove, a uz to volite izazov i raznovrsnost posla, imate viziju i spremni ste za donošenje odluka i preuzimanje odgovornosti, te realizaciju kompleksnih zahteva iz oblasti upravljanja rizicima, prijavite se putem linka na našem sajtu.

Za sva dodatna pitanja kontakt telefoni su: 3080-323, 3080-489, 3080-309

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Rok za prijavljivanje: 19.03.2018. godine.Prijava >>