Opis pozicije

Ovde možete videti detaljan opis pozicije.

Pozicija: Stariji analitičar/Analitičar kreditnog rizika u Odeljenju za razvoj sistema i metodologije upravlja
Sektor: Sektor za upravljanje rizicima
Lokacija: Beograd
Ističe: 09.03.2018
 

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

Ukoliko želite da radite u dinamičnom okruženju, da steknete i primenite znanja iz različitih bankarskih oblasti, i budete deo tima sposobnih i kreativnih ljudi sa kojima ćete podeliti nove ideje i entuzijazam, a sve u cilju kontinuiranog razvoja i rasta jedne od vodećih banaka u regionu i uz vaš lični napredak i razvoj, prijavite se za otvoreno radno mesto:

Stariji analitičar/Analitičar kreditnog rizika u Odeljenju za razvoj sistema i metodologije upravljanja rizicima

Dužnosti i odgovornosti koje ovaj posao donosi:

 • Upravljanje kreditnim rizikom, kao i unapređenje sistema upravljanja rizicima i predlaganje mera i limita za ublažavanje izloženosti navedenom riziku na nivou Banke i bankarske Grupe;
 • Obračun rizikom ponderisanih izloženosti za kreditni rizik korišćenjem standardizovanog pristupa (u skladu sa Odlukom o adekvatnosti kapitala banke Narodne banke Srbije i Bazel III regulatornim standardom);
 • Eksterno izveštavanje, kao i interno izveštavanje svih nivoa menadžmenta uz kontrolu i analizu izveštaja;
 • Sprovođenje stres testova i simulacija uticaja specifičnih događaja i/ili promene više faktora rizika na kapital, likvidnost i finansijski rezultat Banke;
 • ICAAP proces;
 • Proces izrade Plana oporavka Banke i bankarske Grupe;
 • Identifikaciju i analizu faktora rizika i predikciju njihovog nastanka i očekivanih trendova;
 • Implementaciju novih metoda i sistema rada u upravljanju kreditnim rizikom;
 • Davanje mišljenja vezano za uvođenje novih proizvoda i modifikaciju postojećih proizvoda Banke i subsidijara; 
 • Definisanje i unapređenje politika, procedura i ostalih dokumenata iz nadležnosti Odeljenja na nivou Banke i bankarske Grupe;
 • Učestvovanje u projektima u okviru nadležnosti Odeljenja

Nama je važno da imate:

 • Fakultetska diploma ekonomskog usmerenja;      
 • Minimum 1, odnosno 3 godina na poslovima iz oblasti bankarstva ili sličnim poslovima;
 • Posedovanje dobrih komunikacionih i prezentacionih veština, pisanih i verbalnih;
 • Dobro poznavanje engleskog jezika;
 • Poželjan napredni nivo rada u MS Office, kao i drugim matematičko softverskim alatima;
 • Posedovanje znanja i razumevanje regulative u oblasti upravljanja kreditnim rizikom;
 • Posedovanje izuzetne tačnosti i orijentisanosti na detalje, posedovanje analitičnih veština, kreativnog razmišljanja i preuzimanja inicijative;
 • Sposobnost efektivnog rada u timu, visoka motivisanost, profesionalnost i orijentisanost ka rešavanju problema.

Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene uslove, a uz to volite izazov i raznovrsnost posla, imate viziju i spremni ste za donošenje odluka i preuzimanje odgovornosti, te realizaciju kompleksnih zahteva iz oblasti upravljanja rizicima, prijavite se putem linka na našem sajtu.

Za sva dodatna pitanja kontakt telefoni su: 3080-323, 3080-489, 3080-309

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Rok za prijavljivanje: 19.03.2018. godine.Prijava >>