Opis pozicije

Ovde možete videti detaljan opis pozicije.

Pozicija: Savetnik za mikro biznis
Sektor: Poslovni centar Beograd
Lokacija: Beograd
Ističe: 09.03.2018
 

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

Ukoliko želite da radite u dinamičnom okruženju, da steknete i primenite znanja iz različitih oblasti informacionih tehnologija, i budete deo tima sposobnih i kreativnih ljudi sa kojima ćete podeliti nove ideje i entuzijazam, a sve u cilju kontinuiranog razvoja i rasta jedne od vodećih banaka u regionu i uz vaš lični napredak i razvoj, prijavite se za otvoreno radno mesto:

Savetnik za mikro biznis

Odgovornosti:

 • Kontaktira i akvirzira nove i postojeće klijente, vrši prezentaciju proizvoda i usluga koje pruža Banka
 • Predlaže, organizuje i učestvuje na raznim manifestacijama, prezentacijama i sajmovima koje mogu biti od značaja za Banku
 • Prikuplja i kontroliše svu potrebnu dokumentaciju za obradu zahteva u skladu sa važećim instrukcijama
 • Odgovoran je za postizanje dodeljenih ličnih ciljeva i ostvarenje postavljenih ciljeva utvrđenih poslovnim planom za ekspozituru
 • U skladu sa ovlašćenjima analizira i obrađuje zahteve za odobravanje plasmana i vrši ocenu kreditne sposobnosti i ispunjenosti uslova za odobravanje plasmana u skladu sa poslovnom politikom i pravilima i procedurama Banke
 • Radi na izradi predloga i svih pratećih zapisa za nadležni odbor i druge organe Banke
 • Učestvuje u redovnom i vanrednom monitoringu poslovanja mikro klijenata i plasmana
 • Stara se o urednosti naplate plasmana za mikro klijente iz svog portfolia
 • Brine se o dobrom odnosu i servisiranju klijenata

Nama je važno da imate:

 • Visoku ili višu stručnu spremu bez obzira na vrstu usmerenja
 • Minimum 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u bankarstvu
 • Poznavanje engleskog jezika i rada na računaru
 • Veština komunikacije, motivisanost i timski rad, usredsređenost na klijenta

Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene uslove, a uz to volite izazov i raznovrsnost posla, imate viziju i spremni ste za donošenje odluka i preuzimanje odgovornosti, te realizaciju kompleksnih zahteva iz oblasti informacionih tehnologija, prijavite se putem linka na našem sajtu.

Za sva dodatna pitanja kontakt telefoni su: 3080-489, 3080-323, 3080-309

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Rok za prijavljivanje: 19.03.2018. godine.Prijava >>