Opis pozicije

Ovde možete videti detaljan opis pozicije.

Pozicija: IT analitičar sigurnosti
Sektor: Sektor za IT planiranje i razvoj
Lokacija: Beograd
Ističe: 02.08.2018
 

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

Ukoliko želite da radite u dinamičnom okruženju, da steknete i primenite znanja iz različitih oblasti informacionih tehnologija, i budete deo tima sposobnih i kreativnih ljudi sa kojima ćete podeliti nove ideje i entuzijazam, a sve u cilju kontinuiranog razvoja i rasta jedne od vodećih banaka u regionu i uz vaš lični napredak i razvoj, prijavite se za otvoreno radno mesto:

IT analitičar sigurnosti

Odgovornosti:

 • Vrši pripremu i realizaciju planova implementacije sigurnosnih mera i realizaciju regulatornih zahteva
 • Učestvuje u planiranju, kontroli i proceni uspešnosti primena sigurnosnih mera i daje predloge za unapređenje sigurnosnih mera
 • Učestvuje u definisanju i redovnoj reviziji prava pristupa resursima informacionog sistema
 • Učestvuje u izradi procedura, uputstava i ostalih internih akata nižeg nivoa za sigurnost informacionog sistema
 • Vrši procenu i definisanje ranjivosti informacionog sistema i učestvuje u proceni i administraciji rizika sigurnosti informacionog sistema
 • Koordinira eskalaciju prijavljenih sigurnosnih incidenata i učestvuje u istragama u slučajevima narušavanja sigurnosti informacionog sistema
 • Učestvuje u primeni sigurnosnih standarda za informacioni sistem
 • Analizira sigurnosne potrebe i u skladu s njima planira i predlaže implementacije, testiranja i nadgledanja aktivnosti usmerenih ka poboljšanju sigurnosti informacionog sistema
 • Učestvuje u analizama izveštaja automatizovanih alata za praćenje pristupa i aktivnosti nad resursima IS i izrađuje izveštaje o stanju sigurnosti informacionog sistema

Nama je važno da imate:

 • Visoku ili višu stručnu spremu -  tehničkog usmerenja
 • Minimum 2 godine radnog iskustva na poslovima iz oblasti sigurnosti informacionih sistema i poznavanje relevantnih standarda
 • Poznavanje engleskog jezika;
 • Organizacione sposobnosti, veština komunikacije, motivisanost i timski rad.

Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene uslove, a uz to volite izazov i raznovrsnost posla, imate viziju i spremni ste za donošenje odluka i preuzimanje odgovornosti, te realizaciju kompleksnih zahteva iz oblasti informacionih tehnologija, prijavite se putem linka na nasem sajtu.

Za sva dodatna pitanja kontakt telefoni su: 3080-489, 3080-323, 3080-309

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Rok za prijavljivanje: 02.08.2018 godine.Prijava >>