Formular za prijavu

Molimo Vas da popunite sva obavezna polja označena zvezdicom.

Osnovni podaci

Ime:
*
Ime roditelja:
Prezime:
*
Datum rođenja:
*
Mesto rođenja:
*
Telefon:
/ *
Mobilni telefon:
/ *
El. adresa:
*
Vaš trenutni status:
*
Vozačka dozvola:
A: B: C: D: E:
Da li ste aktivan vozač:
*
Mobilnost:
*
Priložite Vašu fotografiju (do 1000 kB):
Predati dokument (fajl):
Napomena u vezi sa osnovnim podacima:

Adresa

Ulica:
*
Broj:
*
Grad:
*
Poštanski broj:
*
Opština:
*
Region:
*
Država:
*

Obrazovanje

Stručna sprema:
*
Naziv obrazovne institucije u kojoj ste stekli najvišu kvalifikaciju:
*
Smer:
*
Mesto škole:
*
Godina početka:
*
Godina završetka:
*
Prosek:

Stručna sprema:
Naziv obrazovne institucije u kojoj ste stekli kvalifikaciju:
Smer:
Mesto škole:
Godina početka:
Godina završetka:
Prosek:
Napomena u vezi sa obrazovanjem:

Radno iskustvo (počevši od najskorijeg)

Početak:
Kraj:
Naziv firme:
Delatnost kompanije u kojoj ste radili:
Naziv pozicije:
Opis poslova i odgovornosti:

Početak:
Kraj:
Naziv firme:
Delatnost kompanije u kojoj ste radili:
Naziv pozicije:
Opis poslova i odgovornosti:

Početak:
Kraj:
Naziv firme:
Delatnost kompanije u kojoj ste radili:
Naziv pozicije:
Opis poslova i odgovornosti:

Početak:
Kraj:
Naziv firme:
Delatnost kompanije u kojoj ste radili:
Naziv pozicije:
Opis poslova i odgovornosti:

Priložite Vašu radnu biografiju (CV) (do 1000 kB):
Predati dokument (fajl):

Dodatna pitanja

Izaberite nivo znanja engleskog jezika *:
+ Dodaj odgovor
Izaberite nivo znanja MS Office paketa:
+ Dodaj odgovor
Saglasnost kandidata

Obaveštenje o zaštiti ličnih podataka

Komercijalna banka AD Beograd, Svetog Save 14, 11000 Beograd, lične podatke kandidata prikuplja, obrađuje i čuva u skladu sa Zakonom o zašiti podataka o ličnosti.

Popunjavanjem polja na stranici naše web prezentacije u sekciji  „Posao“, upoznajete nas sa Vašim ličnim podacima i  dajete nam saglasnost za prikupljanje i dalju obradu ovih podataka. Sve lične podatke koje nam ostavite popunjavanjem ponuđenih polja tretiramo kao poverljive.

O Vama prikupljamo one podatke koje nam Vi dostavite. U okviru Formulara za kandidate prikupljaju se sledeći lični podaci:

  1. Ime i prezime
  2. Datum i mesto rođenja
  3. Kontakt (fiksni telefon, mobilni telefon, E-mail)
  4. Posedovanje vozačke dozvole 
  5. Fotografija
  6. Adresa stanovanja
  7. Zanimanje
  8. Stručna sprema

9.  Naziv završene škole /fakulteta (smer, mesto, godina početka, godina završetka, prosek)

10.  Znanje stranih jezika

11.  Poznavanje rada na računaru

12. Radno iskustvo                                                                                                 

13.  Radna biografija kandidata

Podatke prikupljamo isključivo radi sprovođenja procesa selekcije za posao u Komercijalnoj banci. Navedeni podaci predstavljaju minimum informacija koji nam je u ove svrhe neophodan.

Vaši lični podaci odgovarajuće su zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena i pristupa. Komercijalna banka a.d. Beograd kao rukovalac i obrađivač podataka preduzima neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, koji su potrebni da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Podaci se prikupljaju prilikom popunjavanja Formulara za kandidate. Podaci se čuvaju u elektronskom obliku u Bazi kandidata, kojoj pristup imaju samo zaposleni u Odeljenju upravljanja ljudskim resursima koji mogu pristupiti istoj samo preko korisničnog imena (svakog ovlašćenog zaposlenog) i šifre (lozinke).

Pritiskom na dugme „Saglasan“ zatim popunjavanjem formulara tj.podnošenjem prijave za zaposlenje smatra se da je Kandidat upoznat sa uslovima prikupljanja i dalje obrade podataka u skladu sa ovim obaveštenjem, kao i da je dao preliminaran dobrovoljan pristanak da Komercijalna banka a.d. Beograd izvrši obradu podataka o ličnosti u vezi sa ovom prijavom.

Komercijalna banka AD Beograd, lične podatke kandidata prikuplja, obrađuje i čuva u skladu sa Zakonom o zašiti podataka o ličnosti.

Sigurnosni kod (upišite 5 cifara koje vidite pored polja):

Molimo sačekajte...