Formular

Polja označena sa * su obavezna.

Osnovni podaci

Ime:
*
Prezime:
*
JMBG:
Pol:
Muški
*
Ženski
Datum rođenja:
*
Telefon:
/ *
Mobilni telefon:
/ *
El. adresa:
*
Napomena u vezi sa osnovnim podacima:

Adresa

Ulica:
*
Broj:
*
Grad:
*
Opština:
*

Obrazovanje

Zanimanje:
*
Stručna sprema:
*
Naziv obrazovne institucije u kojoj ste stekli najvišu kvalifikaciju:
*
Smer:
*
Napomena u vezi sa obrazovanjem:

Radno iskustvo (počevši od najskorijeg)

Početak:
Kraj:
Naziv firme:
Naziv pozicije:
Opis poslova i odgovornosti:

Početak:
Kraj:
Naziv firme:
Naziv pozicije:
Opis poslova i odgovornosti:

Početak:
Kraj:
Naziv firme:
Naziv pozicije:
Opis poslova i odgovornosti:

Početak:
Kraj:
Naziv firme:
Naziv pozicije:
Opis poslova i odgovornosti:

Priložite Vašu radnu biografiju (CV) (do 1000 kB):
Predati dokument (fajl):
Sigurnosni kod (upišite 5 cifara koje vidite pored polja):

Molimo sačekajte...