Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Инж.погона канализационих црпних станица/ЈКП БВК
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ЈКП "Београдски водовод и канализација"
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција : Инжењер погона канализационих црпних станица, Сектор електромашинских постројења, Погон КЦС Београд 2

 

 

Опис посла:

 Иницирање, израда, праћење и непосредно учешће у извршавању планова и програма свих послова у Погону канализационих црпних станица.

Непосредна одговорност за потпуну, благовремену и квалитетну реализацију свих поверених послова и примену мера ЗНР и ППЗ

 

Услови: Машински факултет

Неопходно знање рада на рачунару (МS Office, AutoCAD)

 Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену и у канцеларијиу трајању од три месеца уз менторску подршку.Пријава >>