Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Инж.погона у п.водоводне мреже Београд 4/ЈКП БВК
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ЈКП "Београдски водовод и канализација"
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција: Инжењер погона, Сектор дистрибуције воде, Погон водоводне мреже Београд 4

 

 

Опис посла:

 Координација између непосредних извршиоца, свакодневна организација непосредних извршиоца и механизације у циљу ефективнијег отклањања кварова на водоводној мрежи, контрола пратеће документције, учествовање у вршењу надзора при реконструкцији водоводне мреже, учествовање у ревизији пројектне документације.

 

Услови:

 Грађевински факултет, Одсек за хидротехнику и водно-еколошко инжињерство.

Неопходно знање рада на рачунару (MS office, AutoCad). Пријава >>