Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Инжењер погона у с.произ.воде, п.погон Макиш/ЈКП БВК
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ЈКП "Београдски водовод и канализација"
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција: Инжењер погона, Сектор производње воде, Производни погон Макиш


Опис посла:

Упознавање са:правилником о хигијенској исправности воде за пиће (службени лист 42/98),директивама ЕУ о водама,стандардним методама и препорукама светске здравствене организације.Проучавање стручне литературе,  креирање стандардних метода за испитивање хемијских параметара у води за пиће,израда дневних извештаја о раду постројења за прераду воде, контрола процесно-технолошких линија прераде површинске воде, контрола рада опреме за дозирање хемикалија, свакодневно одређивање оптималне дозе коагуланта ЈАR тестом, свакодневни обилазак погона, у циљу боље процене стања квалитета воде.

 

Услови:

Технолошко-металуршки факултет; смер: Неорганска хемијска технологија или хемијско инжењерство

Неопходно знање енглеског језика - средњи  ниво

Неопходно знање рада на рачунару (МS Office)

Предност ће имати кандидати који поседују, високу мотивацију и спремност за учење кроз радПријава >>