Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Стр.сарадник у Служби заступања, С.правних посл./ЈКП БВК
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ЈКП "Београдски водовод и канализација"
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција: Стручни сарадник у Служби заступња, Сектор правних послова, Служба заступања

 

Опис посла:

Припремање предлога за извршење, израда поднесака у поступцима извршења, присуствовање суђењима пред парничним већима основних судова и Привредног суда у Београду, израда поднесака у парничним поступцима, израда и подношење пријава потраживања у поступцима стечаја и ликвидације, као и других послова у надлежности Службе заступања.

 

Услови:

Редован студент Правног факултета 

Положен испит из Облигационог права.

Да није већ учествовао/ла у раду Службе заступања преко предметног конкурса.Пријава >>