Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Историчар уметности-кустос/ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ШУМАТОВАЧКА
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: УК Центар за ликовно образовање-Шуматовачка
Истиче: 17.04.2017
 

Позиција: Историчар уметности/кустос-  1 место

 

Опис посла:

помаже у старању о уметничкој колекцији Шуматовачке;

прикупља, сређује, штити и чува грађу везану за колекцију Шуматовачке;

спроводи потребна истраживања;

помаже у организовању изложби унутар и изван матичног простора;

прати и припрема недељни преглед изложби, аукција и активности галерија и музеја, и поставља на огласну таблу Центра;

помаже у припремању грађе за публикације које прате изложбене активности у Центру;

помаже у прикупљању и обради грађе за монографију Уметничке колекције Шуматовачке;

помаже у успостављању сарадње са музејима и галеријама;

организује и припрема стручна вођења по сталним и повременим поставкама за полазнике Центра;

организује и припрема презентације за предавања из историје уметности у Центру за ликовно образовање;

обавља и друге послове по налогу ментора стара се о архиви Центра;

припрема и чува документа која се тичу Центра;

сарађује са Архивом Србије и Града, Народном библиотеком и припрема, пакује и обрађује материјале који се тичу Центра;

скенира, обрађује и архивира грађу (фотографије, белешке, планове и друге артефакте)

дигитализује и архивира важна документа Центра по налогу ментора;

врши истраживања и предлаже унапређења у старању о архивској грађи;

припрема архивску грађу за јавну презентацију путем веб сајта;

старао се о библиотеци;

пратио новости у издаваштву;

сарађује са издавачима по налогу ментора и предлаже пројекте сарадње и унапређење библиотеке Центра

 

Услови:

Филозофски факултет – смер историја, историја уметности, антропологија, етнологија, археологија; Филолошки Факултет, Математички факултет,Електротехнички факултет, Факултет оргаизационих наука         

Знање енглеског језика пожељно (средњи, напредни ниво).

Знање рада на рачунару: неопходно (Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Photoshop i Adobe Ilustrator (за дизајнере), Photoshop,  Illustrator – неопходно + Flash,  Actionscript,  Html, CSS,  Java skript – пожељно).

Предност при избору кандидата дали бисмо особама које поседују: комуникативност, високу мотивацију, спремност за учење кроз радПријава >>