Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Стр.сар. у сектору за програм и припрему/ ДИР. ЗА ГРАЂ. ЗЕМЉ. И ИЗГРАДЊУ БГД-а
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда
Истиче: 17.04.2017
 

Позиција: Стручни  сарадник у сектору за програм и припрему- 3 студента

Опис посла:

ИЗРАДА БАЗЕ ПОДАТАКА УРАЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ПОДАТАКА

 

Услови:

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕT: хидро смера   (1 студент), смера путева и железнице  (1 студент)

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ:  (1 студент)

Познавање рачунарских програма типа dwg.Пријава >>