Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Стр. сар. у сектору за изградњу, надзор и високоградњу/ ДИР. ЗА ГРАЂ. ЗЕМЉ. И ИЗГРАДЊУ БГД-а
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда
Истиче: 17.04.2017
 

Позиција:  Стручни  сарадник у сектору за изградњу, надзор и високоградњу -1 место

Опис посла:

учествује у изради, праћењу и реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта Дирекције и Акционих планова из делокруга рада Службе за високоградњу; прати прописе из области рада сектора и Службе за високоградњу; припрема елементе за уговарање послова из области рада Служби за високоградњу и сектора; припрема комплетну конкурсну документацију у процедури јавних набавки Службе за високоградњу, са контролом техничке документације и припремом предрачуна радова; учествује у процедури прибављања употребних дозвола до примопредаје објеката из области рада Службе за високоградњу Граду и надлежним органима.

 

Услови:

Архитектонски факултет      

Неопходно знање рада на рачунаруПријава >>