Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант на посл. припреме и доношењу урбан. планова/С. ЗА УРБАНИЗ. И ГРАЂ. ПОСЛ.
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГУ - Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Истиче: 17.04.2017
 

Позиција : Практикант на пословима припреме и доношењу урбанистичких планова– 1 место

 

 Oпис посла:

Преглед нацрта елабората и припрема извешетаја о резултатима јавног увида и стручне расправе, преглед елабората пре овере и издавања свих урбанистичких планова, припрема одговора и извештаја на примедбе, представке и предлоге грађана и правних лица у вези припреме и доношења планских аката.

 

Услови:

Архитектонски факултет

Програм праксе обухвата канцеларијски рад

Знање енглеског језика-  пожељно средњи ниво

Знање рада на рачунару- неопходно MS Office

 

Предност при избору кандидата имају кандидати који поседују високу мотивацију,

спремност за учење кроз рад и интересовање за област урбанизмаПријава >>