Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант на пословима ванредних ситуација /СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА, К
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГУ- Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координације односа са грађанима
Истиче: 17.04.2017
 

Позиција: Практикант на пословима ванредних ситуација – 2 места

 

Опис посла:

Врши ажурирање процене угрожености и плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; Врши прикупљање и ажурирање података добијених од стране субјеката заштите и спасавања на територији града Београда.

Врши припрему материјала за одржавање седница Градског штаба за ванредне ситуације. Израђује разне табеларне прегледе које су у вези са пословима ванредних ситуација.

Учествује у изради предлога Плана развоја система заштите и спасавања на територији града Београда.

Учествује у пројекту доградње система за јавно узбуњивање и обавештавање становништва на територији града Београда

 

Услови:

Рударско-геолошки факултет – смер геологија, хидрологија и инжењерство заштите животне средине; Грађевински факултет – смер хидротехника и водно-еколошко инжењерство, путеви, железница и аеродроми и конструкције; Пољопривредни факултет – смер мелиорација земљишта; Факултет ветеринарске медицине – област превентивна ветеринарска медицина; Електротехнички факултет – смер електроенергетски системи; Факултет безбедности;

Неопходно знање рада на рачунару.

Кандидати треба да поседују мотивацију и спремност за учење кроз рад.

Програм праксе обухвата рад у канцеларији и остваривање координације са субјектима заштите и спасавања на територији града Београда и Управом за ванредне ситуације у Београду МУП уз менторску подршку.Пријава >>