Position: Market Developer - Komercialist tereni
Department: Sales / Sektori i shitjes / Продаја
Location: Prishtina, Mitrovica, Peja, Gjakova, Ferizaj, Gjilan, Prizren
Application deadline: 31.05.2019
 

Market Developer – Zhvillues Tregu Prishtina, Mitrovica, Peja, Gjakova, Ferizaj, Gjilan, Prizren

Kualifikimet për këtë vend pune:

• Shkolla e Mesme apo Diploma Universitare – Ekonomi apo Teknik

• Të pakten 2 vite eksperiencë në punë relevante

• Zotërim i mirë i Gjuhes Angleze

• Shkathtësi në Kompjuter

• Patent Shoferin B

• Tipare personale:

• Përgjegjës dhe i Përkushtuar

• Shkathtësi të forta në komunikim dhe negocim

• Aftësi për punë në ekip

 

Kandidati i përzgjedhur do të jetë pjesë e ekipit tonë të shitjes dhe do ketë këto përgjegjësi :

• të bëjë vizita të rregullta tek klientët tanë, në territorin e caktuar dhe përmirësimin e bashkëpunimit me ta;

• vendosjen e pajisjeve tona, aplikimin e standardeve të Merchandising-ut dhe ekzekutimin e aktiviteteve promovuese në çdo vend të konsumatorëve, si dhe zhvillimin e rrjetit të shitjes, nëpërmjet ngritjes së bashkëpunimit me klientët e rinj.Application >>